Vastgoedtransacties

VASTGOEDTRANSACTIES

In dit onderdeel van deze website geven wij in hoofdlijnen aan hoe een transactie met betrekking tot een (vakantie)woning of ander onroerend goed (vastgoed) object in Spanje verloopt. Let wel: in de praktijk kent elke vastgoedtransactie haar eigen complicaties, ’tussen de hoofdlijnen door.’

Oriëntatie

Deze fase breekt aan als u beslist een (vakantie)woning in Spanje te kopen of te verkopen. Er zullen zowel feitelijke en juridisch relevante voorbereidende handelingen moeten plaatsvinden:

  • Als u verkoopt: contracten met de makelaars, documentatie van de woning die nodig is bij verkoop, en de onderhandse koopovereenkomst, het organiseren van de geldstroom;
  • Als u koopt: fiscale nummers, de onderhandse koopovereenkomst, het organiseren van de geldstroom en wellicht het regelen van de financiering
  • Als u erft: aanvaarding, volmacht, verklaring van erfrecht, verdeling, erfbelastingaangifte, en eventueel: coördinatie met de afwikkeling in Nederland (verdeling en toedeling, erfbelastingaangiften);
  • Als u gaat ondernemen: aanmelding bij de fiscus, oprichting besloten vennootschap, V.O.F., of maatschap.

 

Onderhandse aktes

Als alle voorbereidende handelingen hebben plaatsgevonden komt er – met name als sprake is van koop- of verkoop van (vakantie)woning of andere onroerend goed in Spanje – een fase waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een onderhandse (niet-notariële) overeenkomst, ook wel bekend als het ‘voorlopig koopcontract’. Of het voorlopige koopcontract werkelijk zo ‘voorlopig’ is, is afhankelijk van de eventuele voorwaarden die aan de meest belangrijke afspraak worden gesteld. Die belangrijkste afspraak is de afspraak dat partijen zich jegens elkaar verplichten om op een afgesproken datum mee te werken aan de overdracht van de eigendom, waarbij de koper zich bovendien verplicht jegens de verkoper om de koopprijs te voldoen. Daarnaast kunnen nog allerlei belangrijke en minder belangrijke afspraken in die onderhandse akte worden opgenomen. De bedoelde eigendomsoverdracht vindt meestal plaats door middel van een notariële akte, te ondertekenen ten overstaan van een notaris.

Notariële akte

De notariële akte is een document dat haar eigen voorbereidende fase kent, omdat elke transactie moet voldoen aan specifieke voorwaarden.

Zo moeten de partijen geïdentificeerd worden aan de hand van paspoort of identiteitskaart, het Spaans fiscale nummer moet worden opgenomen, de volledige beschrijving van de (vakantie)woning of het andersoortige vastgoed dat wordt overgedragen, de wijze waarop dat gebeurt, de reden waarom dat gebeurt en andere aspecten die bijdragen aan de juridische zekerheid van de transactie, zoals bijvoorbeeld de kadasterrecherche en financiële afwikkeling.

Afwikkeling

De afwikkeling van de vastgoedtransactie houdt in dat de verschuldigde belastingen worden afgedragen, de akte wordt ingeschreven in het Spaanse eigendomsregister, er vinden meldingen plaats aan betrokken instanties zoals gemeente of de vereniging van eigenaren, én alle nutscontracten worden aangepast.